یه چند وقتی میشد که مطلبی ننوشته بودم در این مدت کلاس های زبان ادامه داشت اما در نیمه های کار سه همکلاسی دیگر بنا به دلایل خاص خودشان کلاس را رها کردند و کلاسمان به مدت یک هفته عقب افتاد و من مجبور شدم ادامه کلاس ها را تنهایی با همان قیمت اولیه ادامه بدم    یه کم برام از نظر هزینه سخته ولی فکر میکنم که از نظر بازدهی کلاس برام بهترم باشه

همچنین با توجه به اینکه حدود ٩ ماه تا تمام شدن طرحم ماندهاگه کلاس را یکی دو ماه عقب مینداختیم یا استاد را عوض می کردیم به نظرم توی این ٩ماه نمیتونستم نتیجه دلخواهم را بگیرم . از شیوه تدریس استاد محترم هم واقعا راصی ام و از مفید بودن و نتیجه گرفتن مطمن هستم

شنیدم که بهمن ماه آزمون استخدامی برای ٢٣هزار پرستار هستش می خوام علارغم اینکه قصد مهاجرت دارم در این آزمون شرکت کنم چون فاگر استخدام هم باشم میتونم با مرخصی بدون حقوق مهاجرتم راانجام بدم و از استخدام در ایران هم مطمن باشم

آزمون ارشد دوست ندارم شرکت کنم چون هم در مورد کاربرد و مفید بودن مدرکش اعتقادی ندارم هم وقت و انرژی زیادی را می طلبه و خوندنش ٣سالی طول میکشه و فکر نکنم تا اون موقع من اینجا باشم .

؟؟؟؟نظر شما دوستان(مخصوصا همکاران عزیز)راجع به اینایی که نوشتم چیه؟؟؟