دانشجو که بودیم یه حال وهوای دیگه ای داشتیم یه عالمه دروس تخصصی خوندیم

راجع به تمام بیماریها حتی انواع نادرش کتاب و تکس های زیادی خوندیم

همیشه کلاس -کاراموزی-تحقیق وترجمه

ولی وقتی اومدیم تو کار دیدیم که هرچی خونده بودیم همه اش کشک بود

اشتباه شده بود ما باید تو دانشگاه دوره ی کارگری میدیدیم نه پرستاری

شیفت های سنگین و پشت سرهم-تبعیض های  بدون منطق-

حقوق پایین (حالا اگه اونم به موقع پرداخت کنن)

مدیریت های نادرست وبرتری رابطه بر شایستگی ها

و هزاران درد و مشکل دیگه اگه بخوای بنویسی تمومی نداره

تو کار میکنی یکی دیگه پولشو میگیره اونم با نسبت یک به صد

واقعا غیر قابل تحمله.........