کلاس زبانی که میرم استاد بهمون کتاب headway رامعرفی کرده

برای لیسنینگ هم کتاب tactics رامخونیم

دو ماه اول را فقط مکالمه کار میکنیم هفته ای دو جلسه
قراره که 6یا 7ماهه به سطح 6.5 آیلتس برسیم
دیگه چیکار کنم تو شهرستان همینش هم سخت گیر میاد

 اصلا اینجا کلاس آیلتس برگزار نمیشه چون تعداد ثبت نام کننده اش کمه(این کلاسی که ما گیر آوردیم همون لنگه کفش بیابونه)